Ετικέτα Remus

Ο Ρωμύλος και ο Ρέμος

Ο γιος του Αινεία ίδρυσε την Άλβα Λόγγα και την κληρονομική δυναστεία των βασιλέων της, που όλοι είχαν και το πρόσθετο όνομα Σίλβιος, από τον γιο του Σίλβιο. Ενδέκατος στη σειρά ήταν ο Πρόκας. Αυτός είχε δύο γιους, τον Νουμίτορα…