Ετικέτα 3000π.Χ-2000π.Χ.

Πρώιμη Χαλκοκρατία

Η περίοδος που αποκαλείται «Πρώιμη Χαλκοκρατία» θεωρείται μία από τις πιο κρίσιμες της ελληνικής Προϊστορίας, αφού προς το τέλος της ανιχνεύονται οι διαδοχικές κινήσεις και μεταβολές που θα οδηγήσουν τελικά στη διαμόρφωση του «Ελληνικού Έθνους» σε μια προδρομική μορφή από…

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)