Ετικέτα Φοινίκη

Φοινίκη του Αλέξανδρου

Την άνοιξη του 334π.Χ. ο Αλέξανδρος ξεκίνησε από την Πέλλα για τη μεγάλη εποποιΐα που πραγμάτωσε. Μέσα σε ένα χρόνο κατάφερε να φτάσει στην Ισσό της Μηδίας. Μετά την θριαμβευτική του νίκη στην Ισσό, δεν ήθελε ούτε τον πόλεμο να…

Ίος, η «Μικρή Μάλτα»

Υπάρχουν δύο εκδοχές του ονόματος Ίος. Ο μεν Πλίνιος αναφέρει ότι προέρχεται από τους Ίωνες, οι οποίοι την κατοίκησαν. Ο δε Πλούταρχος θεωρεί ότι προέρχεται από το άνθος «ίον». Το βέβαιο είναι ότι η προηγούμενη ονομασία του του νησιού ήταν…