Ετικέτα Ταφή

Μεσολιθική Εποχή

Μεσολιθική Εποχή: Πρόκειται για κάτι ενδιάμεσο της Παλαιολιθικής και της Νεολιθικής Εποχής. Η φάση αυτή αποτέλεσε τη γέφυρα για την μετάβαση από την παλαιά θηρευτική και συλλεκτική οικονομία στην γεωργική και κτηνοτροφική. Από άποψη τεχνικής η Μεσολιθική Εποχή αποτελεί μια…

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)