Ετικέτα Μεσολιθική Εποχή

Μεσολιθική Εποχή

Μεσολιθική Εποχή: Πρόκειται για κάτι ενδιάμεσο της Παλαιολιθικής και της Νεολιθικής Εποχής. Η φάση αυτή αποτέλεσε τη γέφυρα για την μετάβαση από την παλαιά θηρευτική και συλλεκτική οικονομία στην γεωργική και κτηνοτροφική. Από άποψη τεχνικής η Μεσολιθική Εποχή αποτελεί μια…

Παλαιολιθική Εποχή

Τρία είναι τα μεγαλύτερα ορόσημα της Ιστορίας της Ανθρωπότητας: Πρώτο η εμφάνιση και η επικράτηση του γεωργικού και κτηνοτροφικού βίου, η λεγόμενη «Γεωργική Επανάσταση», πριν από 10.000 χρόνια. Δεύτερο, η εμφάνιση των λεγόμενων «Πολιτισμών της Γραφής», συνδυασμένων με την Επανάσταση…

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)