Ετικέτα Μεσοκυκλαδικός Πολιτισμός

Μέση Χαλκοκρατία

Γύρω στο 1900π.Χ. είχαν ήδη εγκατασταθεί στο ηπειρωτικό τμήμα της νότιας Ελλάδας οι δημιουργοί του πολιτισμού της Περιόδου που ονομάστηκε Μεσοελλαδική και γενικότερα Μέση Χαλκοκρατία. Ο χρονολογικός προσδιορισμός έγινε με την μελέτη των κεραμικών και τεκτονικών στοιχείων καθώς και των…

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)