Ετικέτα Κυνήγι

Μεσολιθική Εποχή

Μεσολιθική Εποχή: Πρόκειται για κάτι ενδιάμεσο της Παλαιολιθικής και της Νεολιθικής Εποχής. Η φάση αυτή αποτέλεσε τη γέφυρα για την μετάβαση από την παλαιά θηρευτική και συλλεκτική οικονομία στην γεωργική και κτηνοτροφική. Από άποψη τεχνικής η Μεσολιθική Εποχή αποτελεί μια…

Οι ρόλοι των δύο φύλων

Οι νομαδικές καταβολές μας, μέχρι σήμερα παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση του ανθρώπου καθώς καλύπτουν το συντριπτικό διάνυσμα χρόνου που έχει ζήσει το είδος μας και εξ αυτού σ’ αυτήν την τεράστια χρονική διάρκεια της διαμόρφωσής μας, μέχρι σήμερα, διαμορφώθηκαν και…

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)