Ετικέτα Ιωνία

Ιωνική Επανάσταση

Ο Ηρόδοτος εχθρικά διακείμενος απέναντι στους Ίωνες, ισχυρίζεται ότι η Ιωνική Επανάσταση ξέσπασε σχεδόν τυχαία και ότι πραγματοποιήθηκε με αταξία. Τους ισχυρισμούς του δέχθηκαν στο σύνολο τους ή εν μέρει και νεώτεροι ιστορικοί. Αλλά ο Ηρόδοτος θεωρεί συχνά τις αφορμές…

Μεταναστεύσεις

Οι μεταναστεύσεις, που σημειώθηκαν στον ελλαδικό χώρο μέχρι τον 9οπ.Χ. αιώνα, βρίσκουν την αιτία τους στις μετακινήσεις των ελληνικών φύλων από τον 12ο έως τον 9ο π.Χ. αιώνα, τα οποία απωθούσαν τμήματα των παλαιότερων πληθυσμών. Οι ομάδες των προσφύγων κατευθύνονταν…

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)