Ετικέτα Ιωάννης Συκουτρής

Ηρωική Αντίληψις Της Ζωής

Ο Ιωάννης Συκουτρής στην Ηρωική Αντίληψις της Ζωής ανα­φέρεται σε έξι περιπτώσεις αντιλήψεως της ζωής, που αντιστοιχούν σ’ έξι ιδεατούς ανθρώπινους τύπους. Έτσι, αφού περιγράψει τη θρησκευτική, τη μηδενιστική, την ευδαιμονιστική, την ανθρωπιστική αντίληψη της ζωής και την αντίληψη του αντικειμενικού…