Ετικέτα Θεολογία

Ολυμπιακή θεολογία

Η ολυμπιακή θεολογία είναι ένα από τα επιτεύγματα των πρώιμων ιστορικών χρόνων. Συμπιέσθηκε το πλήθος των θρησκευτικών δοξασιών σε ένα ευσύλληπτο σχήμα και θεμελιώθηκε η «επίσημη» ελληνική θρησκεία. Κάθε πόλη και κάθε κοινότητα έσπευσε να αναγνωρίσει στις τοπικές θεότητες τις…

Μνημεία του λόγου στη Σικελία (6ος-13ος αιώνας)

Δεν είναι μόνο τα αρχαιολογικά ευρήματα και μνημεία κάθε είδους που πλαισιώνουν τις ιστορικές μαρτυρίες και πιστοποιούν τη βυζαντινή παρουσία στην ιταλική χερσόνησο. Οι βυζαντινοϊταλικές σχέσεις απεικονίζονται ευκρινέστατα και σε πάρα πολλά «μνημεία του λόγου», που συναποτελούν την αξιολογότατη και…

Η θεολογία της πανούκλας

Ο Μεσαίωνας βρίσκεται ανάμεσα σε δύο θανάτους: την «ιουστινιάνειο πανώλη» και τον «Μαύρο Θάνατο» που θέρισε το μισό πληθυσμό της Ευρώπης. Στην πρώτη επιδημία η πανούκλα βρίσκει μια κοινωνία σε μετάβαση από την όψιμη αρχαιότητα στη φεουδαρχία. Στη δεύτερη, βρίσκει…