Ετικέτα Ηρακλείδες

Μετακινήσεις ελληνικών φύλων

Μετά το 1130 και ως κοντά στο τέλος του 9ου π.Χ. αιώνα σημειώθηκαν πολλές μετακινήσεις ελληνικών φύλων ή τμημάτων τους από τα ορεινότερα και πιο άγονα διαμερίσματα της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τις πεδινότερες και παραγωγικότερες εκτάσεις και από τον ελληνικό…

Ηρακλείδες

Οι Ηρακλείδες (αρχ. Ηρακλείδαι) ήταν απόγονοι του Ηρακλή, δηλαδή προσωνυμία που οι Δωριείς εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά, για να δικαιολογήσουν την κατάκτηση της Πελοποννήσου ως επιστροφή στη πατρίδα του γενάρχη τους. Σύμφωνα με τις παραδόσεις γνωστές από τον Ηρόδοτο, τον Ευριπίδη, τον…

Ηρακλής

Ο Ηρακλής ήταν ο διασημότερος και λαοφιλέστερος ήρωας των αρχαίων Ελλήνων. Γιος του Δία και της Αλκμήνης. Ιδανικό της ανδρικής δυναμικότητας και ευρωστίας, καθώς και μιας ακούραστης προθυμίας να βοηθά τους αδύνατους, αλλά και της σφριγηλής φιλοζωίας και ετοιμότητας για…