Ετικέτα Εορτές

Εορτές και αμφικτιονίες

Ενώ αναπτύσσονταν με ταχύτητα τάσεις πολλαπλών διαφοροποιήσεων μεταξύ των ελληνικών κοινωνιών, από άποψη εσωτερικής δομής και θεσμών καθώς και από άποψη δυναμισμού και επιθετικότητας, και άρχιζε νέα περίοδος εξάπλωσης σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς γεωγραφική συνέχεια, αντίστροφες τάσεις οδηγούσαν οργανωμένα κράτη…

Ο χρόνος των Χριστιανών

Ο χρόνος νοείται χριστιανικά ως το πλαίσιο στο οποίο ξεδιπλώνεται η αποκάλυψη του Θεού και συντελείται η σωτηρία του ανθρώπου και ο αγιασμός της κτίσεως και της ιστορίας. Έχει δηλαδή σωτηριολογική σημασία, συνδεόμενος πάντα με την ανάπτυξη του σχεδίου της…