Ετικέτα Εμμανουήλ Παπάς

Οπλαρχηγοί της Μακεδονίας

Ονομαστοί οπλαρχηγοί της Μακεδονίας ήταν: ο Νικόλαος Κασομούλης, μετέπειτα ιστορικός της Επανάστασης, και ο Εμμανουήλ Παπάς. Οπλαρχηγοί της Μακεδονίας Ο Νικόλαος Κασομούλης (1795-1872) Ο Νικόλαος Κασομούλης ήταν από τους σημαντικότερους αγωνιστές, καθώς και ιστορικός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Καταγόταν από ιστορική…

Κασσάνδρα και Άγιον Όρος

Η Κασσάνδρα της Χαλκιδικής ήταν το κύριο επαναστατικό μέτωπο που είχε απομείνει στην Χαλκιδική το Σεπτέμβριο του 1821. Στα μέσα Σεπτεμβρίου 600 Έλληνες αγωνιστές προσπάθησαν να χτυπήσουν τα νώτα του εχθρικού στρατού, αλλά το σημείο της απόβασης τους προδόθηκε και…

Η Χαλκιδική στην Επανάσταση

Λίγες μέρες μετά το κίνημα στην νοτιοανατολική Θεσσαλία, σήκωσε τα όπλα και η Χαλκιδική. Παρά τη μειονεκτική γεωγραφική θέση της Μακεδονίας, τη σκληρή τουρκική διοίκηση και την καταπίεση των πληθυσμών, η Φιλική Εταιρεία είχε κατορθώσει να εισδύσει εκεί και να…