Ετικέτα Ελέα

Ο Ζήνωνας

Ο Ζήνωνας γεννήθηκε στην Ελέα τον 5ο π.Χ. αιώνα. Για το θάνατο του αναφέρεται ότι πέθανε αφού μετείχε σε μια επανάσταση εναντίον του τυράννου της πόλης και ενώ τον ανέκριναν, για να μην μαρτυρήσει, δάγκωσε τη γλώσσα του, την έκοψε…

Παρμενίδης ο Ελεάτης

Ο Παρμενίδης υποστήριξε την ύπαρξη του ενός, αλλά συγχρόνως απέρριπτε το μη ον ως μη νοητόν. Σύμφωνα με τον Παρμενίδη οι αισθήσεις, λόγω της αδυναμίας τους, αντιλαμβανόμενες τον κόσμο ως διαδικασία μεταβολής και κίνησης, φανερώνουν το ον ως μεταβαλλόμενο, με…

Ο Ξενοφάνης

Ο Ξενοφάνης καταγόταν από την Κολοφώνα της Ιωνίας, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το πέρασε στην Ελέα, (αποικία των Φωκαέων στην περιοχή της Καμπανίας). Έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις σχετικά με τον Ξενοφάνη: άλλοι τον θεωρούν θρησκευτικό αναμορφωτή της…