Ετικέτα Εκστρατεία

Εκστρατεία στην Ασία

Με τις δύο καθόδους του στη Νότια Ελλάδα ο Αλέξανδρος εξάλειψε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις αντιδράσεις των αντιφρονούντων. Ήταν λοιπόν το πεδίο τώρα πια ελεύθερο για να οργανώσει την εκστρατεία στην Ασία. Το φθινόπωρο του 355π.Χ. άρχισε έντονες…

Η εκστρατεία στην Κύπρο και το Βυζάντιο

Το έτος 478π.Χ., για τελευταία φορά κινήθηκε σε κοινή επιχείρηση η Ελληνική συμμαχία. Πιστεύεται πως ο νικητής των Πλαταιών, Παυσανίας, και το κόμμα του στη Σπάρτη κατόρθωσαν να επιτύχουν να αποφασισθεί από τη συμμαχία δραστηριότητα κατά των Περσών, η οποία…

Χιντεγιόσι: Ο Ναπολέων της Ιαπωνίας

Στη Δύση το όνομα «Χιντεγιόσι» είναι ελάχιστα γνωστό. Στην Ανατολή και ιδιαίτερα, στην Κίνα και την Κορέα, πολλοί θυμούνται ακόμη εκείνον τον φιλόδοξο Ιάπωνα στρατηλάτη του 16ου αιώνα που ονειρεύτηκε και αποτόλμησε να τις κατακτήσει, πράγμα που του προσέθεσε το…