Ετικέτα Γρηγόριος Ε'

Το σώμα του Πατριάρχη

Ο πατριάρχης Ευγένιος προσπάθησε με παρακλήσεις, με προσφορές χρημάτων, με κάθε τρόπο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα να πετύχει την άδεια ενταφιασμού του πατριάρχη Γρηγορίου. Η Πύλη όμως επέμενε να ριχθεί το σώμα του πατριάρχη στη θάλασσα. Στις 10 Απριλίου το πρωί…

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)