Ετικέτα Γαία

Τιτάνες

Οι Τιτάνες ήταν φυλή υπερφυσικών όντων της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, αποτελούμενη από ισχυρές θεότητες, που γεννήθηκαν από τη Γαία και τον Ουρανό και κυβέρνησαν την περίοδο της Χρυσής Εποχής. Ο Όμηρος αναφέρει τρεις Τιτάνες, τον Κρόνο, τη Ρέα και τον Ιαπετό, οι οποίοι ήταν τέκνα του Ωκεανού και της Τηθύος. Όλοι οι Τιτάνες, κάτοικοι…

Θεογονία του Ησιόδου

Ο Ησίοδος στην Θεογονία του παρουσιάζει σε συνδυασμό καταλογικής ποίησης και μυθικής αφήγησης τη γενεαλογική συνάφεια του κόσμου των θεών και την ιστορία των θεών, η οποία αποβλέπει στην κυριαρχία του Δία. Ως θεοί ισχύουν επίσης τα μεγάλα κοσμικά φαινόμενα,…

Γαία ή Γη, η γιαγιά του Δία

Ως Γαία αναφέρεται μία από τις πιο αρχαίες θεότητες, που λατρευόταν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Στα έργα του Ομήρου ή Θεότητα δεν έχει ακόμη τη σπουδαιότητα που αποκτά στη «Θεογονία» του Ησιόδου, γιατί ο Όμηρος αναφέρει περισσότερο σαν…