Ετικέτα Αμφικτιονίες

Εορτές και αμφικτιονίες

Ενώ αναπτύσσονταν με ταχύτητα τάσεις πολλαπλών διαφοροποιήσεων μεταξύ των ελληνικών κοινωνιών, από άποψη εσωτερικής δομής και θεσμών καθώς και από άποψη δυναμισμού και επιθετικότητας, και άρχιζε νέα περίοδος εξάπλωσης σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς γεωγραφική συνέχεια, αντίστροφες τάσεις οδηγούσαν οργανωμένα κράτη…

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)