Ετικέτα Αιτωλία

Καλυδώνιος κάπρος

Ο μύθος με το όνομα «Καλυδώνιος κάπρος» είναι ένα κυνηγετικό θέμα που ξεπέρασε τα τοπικά όρια της αιτωλικής πόλης Καλυδώνας και αποτέλεσε ευρύτερη μυθική ενότητα, ανάλογη με την Αργοναυτική εκστρατεία και τους Επτά επί Θήβας. Σύμφωνα με τον Όμηρο, τον…