Ετικέτα Αιγαίο

Ελληνική Χερσόνησος

Οργανικά δεμένες μεταξύ τους, η Ελληνική Χερσόνησος και η Μικρά Ασία, ανήκουν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο της Εγγύς Ανατολής, που θεωρείται από γεωφυσική άποψη το πιο ευνοημένο σημείου του Παλαιού Κόσμου. Οι βαθιές διεισδύσεις του υγρού στοιχείου στην ξηρά, η…

Τα τρία νησιά: Σύμη, Τήλος, Χάλκη

Βορειοδυτικά της Ρόδου, απέναντι από τη μικρασιατική ακτή βρίσκονται τα τρία νησιά: Σύμη, Τήλος, Χάλκη, που φράζουν τον «Κόλπο Σύμης» στα τουρκικά παράλια. Τα νησιά συνδέονται ακτοπλοϊκά με τον Πειραιά και τη Ρόδο και τα καλοκαίρια με τα άλλα νησιά…

Αδάμας της Μήλου

Η πόλη Αδάμας, σήμερα εξελισσόμενη πόλη, ήταν μέχρι το 1824 έρημη. Τα μόνα κτίσματα που υπήρχαν εκεί ήταν μια μισοερειπωμένη εκκλησία της Αγίας Τριάδος στη νοτιοανατολική πλευρά του λόφου, καθώς και ένα κτίσμα στην κορυφή του που ονομαζόταν Πύργος. Η…

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)