Ετικέτα Έρως

Θεογονία του Ησιόδου

Ο Ησίοδος στην Θεογονία του παρουσιάζει σε συνδυασμό καταλογικής ποίησης και μυθικής αφήγησης τη γενεαλογική συνάφεια του κόσμου των θεών και την ιστορία των θεών, η οποία αποβλέπει στην κυριαρχία του Δία. Ως θεοί ισχύουν επίσης τα μεγάλα κοσμικά φαινόμενα,…