Ετικέτα Άγγος Μάρκιος

Ο επόμενος βασιλιάς της Ρώμης

Ο επόμενος βασιλιάς της Ρώμης, αμέσως μετά τον Ρωμύλο, ήταν Σαβίνος και διορίστηκε από τον λαό κατά σύσταση της Συγκλήτου. Το όνομα του ήταν Νουμάς Πομπίλιος και έμεινε διάσημος για την ευσέβεια του και τη γνώση των ιερών τελετουργιών. Ο…