Part time εραστές

Part time εραστές: αποφεύγουν συναισθήματα και ενέργειες που δείχνουν γνώση ότι διαπράττουν σφάλμα ή ότι έχουν μια σχέση ρεαλιστικής εξάρτησης από τους άλλους, γεγονός που συνδέεται με τη πρωταρχική σχέση που είχαν. Μπορεί να ήταν πάρα πολύ σημαντικοί για τους γονείς τους ή τους τροφούς τους, όχι όμως για αυτό που πραγματικά ήταν αλλά για το είδος της λειτουργίας που ικανοποιούσαν. Από τα πρώτα χρόνια της ζωής και μέχρι και τα βαθιά γεράματα το άτομο έχει μεγαλύτερο ή λιγότερο ενδιαφέρον για αναζήτηση οικείων σχέσεων, φίλων, συντρόφων. Οι νευρο-επιστήμες αποκαλύπτουν ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι προγραμματισμένος για να αναπτυχθεί η κοινωνικότητα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Part time εραστές.