Κατηγορία ΙΣΤΟΡΙΑ

Άποικοι στη Δύση

Χρειάζονταν μεγάλη ψυχική δύναμη, αδάμαστη ενεργητικότητα απεριόριστη αναζήτηση του νέου οι Έλληνες ναυτικοί που πρώτοι από μια κοινότητα προχωρούσαν τόσο βαθιά στο άγνωστο, υπερνικώντας φυσικούς νόμους και τον φόβο υπερφυσικών δυνάμεων. Από αίσθημα ασφάλειας οι παλαιότεροι Έλληνες άποικοι στη Δύση…

«πόλις»

Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν τον όρο «πόλις» για να δηλώσουν τον ένα από τους δύο τύπους κρατών τους. Πολλά κράτη απέκτησαν τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του τύπου κατά τη διάρκεια του 8ου π.Χ., αλλά τον 7ο αιώνα ή αργότερα. Η…

Οι ελληνικές κοινωνίες

Οι ελληνικές κοινωνίες των πρώτων μεταμυκηναϊκών αιώνων δεν διέφεραν από τις κοινωνίες της μυκηναϊκής εποχής. Όπως και εκείνες, σχηματίζονταν από έναν εσωτερικό κύκλο, στον οποίο ανήκαν οι πολίτες του κράτους, και ένα εξωτερικό, που περιείχε κάθε άλλη ομάδα ανθρώπων. Οι…

Έθνος των Ελλήνων

Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τη λέξη «έθνος» για να δηλώσουν μια ομάδα όπως οι Αχαιοί, οι Ίωνες, οι Δωριείς, οι Αιτωλοί, οι Μακεδόνες. Στην νέα ελληνική γλώσσα οι ομάδες αυτής της τάξης λέγονται φύλα, γιατί η λέξη έθνος χαρακτηρίζει ομάδες…

Αττική και Πελοπόννησος

Οι Αθηναίοι των κλασικών χρόνων πίστευαν ότι το κράτος τους προέκυψε από την ένωση πολλών μικρότερων κρατών που πραγματοποιήθηκε από τον μυθικό βασιλιά Θησέα. Σε αντίθεση με αυτήν την πίστη, έρευνες υποστηρίζουν ότι το κράτος που ήλεγχε την Αττική κατά…

Μεταναστεύσεις

Οι μεταναστεύσεις, που σημειώθηκαν στον ελλαδικό χώρο μέχρι τον 9οπ.Χ. αιώνα, βρίσκουν την αιτία τους στις μετακινήσεις των ελληνικών φύλων από τον 12ο έως τον 9ο π.Χ. αιώνα, τα οποία απωθούσαν τμήματα των παλαιότερων πληθυσμών. Οι ομάδες των προσφύγων κατευθύνονταν…

Μετακινήσεις ελληνικών φύλων

Μετά το 1130 και ως κοντά στο τέλος του 9ου π.Χ. αιώνα σημειώθηκαν πολλές μετακινήσεις ελληνικών φύλων ή τμημάτων τους από τα ορεινότερα και πιο άγονα διαμερίσματα της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τις πεδινότερες και παραγωγικότερες εκτάσεις και από τον ελληνικό…

Κρητομυκηναϊκή κληρονομιά

Η Κρητομυκηναϊκή κληρονομιά έχει δύο μεγάλα κορυφώματα που ξεχωρίζουν στην διαδρομή της Ελληνικής Χαλκοκρατίας: τη αξεπέραστη δημιουργία της μινωικής νεοανακτορικής Κρήτης και τη μυκηναϊκή ακμή. Ανατολικός στα συστατικά του στοιχεία αλλά όχι στο πνεύμα ο Μινωικός Πολιτισμός δεν υπήρξε μόνο…

Δωριείς, Μακεδόνες και Μολοσσοί

Οι Δωριείς ήταν άγνωστοι στην Ιλιάδα. Στην Οδύσσεια αναφέρονται ως ένα από τα φύλα της Κρήτης. Αλλά η παρουσία τους στην Στερεά Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Δωρίδα, πριν από το τέλος της Μυκηναϊκής Εποχής μαρτυρείται από απηχήσεις παραδόσεων και εξάγεται από…

Οι λαοί της Θεσσαλίας

Η θεσσαλική γη μπορούσε να υπερηφανεύεται ότι είναι η κατοικία των θεών, η κοιτίδα του κυρίαρχου προελληνικού λαού των Πελασγών, η γενέτειρα των εννέα πιο προβεβλημένων ελληνικών φύλων. Από εκεί ξεκίνησαν και εκεί αναπτύχθηκαν οι επονομαζόμενοι «λαοί της Θεσσαλίας». Οι…

Ίωνες και Αρκάδες

Οι Ίωνες είχαν αυτό το εθνικό όνομα από την εποχή που κατοικούσαν στη ΒΔ Θεσσαλία, όπου μαρτυρείται ίων ποταμός. Ετυμολογίες του ονόματος των Ιώνων (από το ιέναι, από το ιάσθαι, από το ιός «βέλος» κλπ) έχουν αποτυπωθεί κυρίως γιατί δεν…

Αχαιοί

Οι Αχαιοί της Μυκηναϊκής Εποχής ήταν χωρίς αμφιβολία ελληνικός λαός. Αλλά το όνομα δεν φαίνεται να είναι ελληνικό. Τα εθνικά στοιχεία που πρώτα είχαν αυτό το όνομα τα ονομάζουμε Πρωτο-Αχαιούς, για να τα διακρίνουμε από τους ελληνόγλωσσους Αχαιούς της Μυκηναϊκής…

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)