28η Οκτωβρίου 1940

28η Οκτωβρίου 1940, ήμερα εθνικής υπερηφάνειας και ημέρα μνήμης. Πρωταγωνιστής αυτής της ημέρας είναι αναμφίβολα ο Ιωάννης Μεταξάς. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας που δεν δέχθηκε να χάσει η Ελλάδα την ανεξαρτησία της και να υπαχθεί στον ιταλικό φασισμό. Είναι ο πρωθυπουργός, ο οποίος ορμώμενος από την ιστορία της πατρίδας μας και την ανδρεία των αρχαίων προγόνων μας ακολούθησε το παράδειγμα τους και δεν έδωσε «γη και ύδωρ» σε ξένο κατακτητή. Να πως καταγράφει ο ίδιος την επίδοση και την απόρριψη του τελεσιγράφου της Ιταλίας την 28η Οκτωβρίου: «Την 3ην πρωινήν ο Πρεσβευτής της Ιταλίας μοι επέδωκε προσωπικώς διακοίνωσιν δια … Συνεχίστε να διαβάζετε το 28η Οκτωβρίου 1940.