Ψυχολογική γέννηση

Η ψυχολογική γέννηση προϋπάρχει από την βιολογική από την πρώτη στιγμή της σύλληψης του εμβρύου. Οι γονείς προετοιμάζουν την νέα συνείδηση του εμβρύου και αποκτά προδιάθεση, επιθυμίες, ένα oν που θέλει να αλληλεπιδράσει (Trevarthen). Η πρώτη σχέση ανάμεσα στην μητέρα και το βρέφος είναι γεμάτη από βλέμματα, αφή, συνειδητών και ασυνείδητων μηνυμάτων. Μια πλήρης, συντονισμένη αλληλεπίδραση. Με άλλα λόγια η σχέση μητέρας βρέφους είναι άκρως διαπροσωπική σχέση. Η συμπάθεια είναι μια πολύ σημαντική ανάγκη του ανθρώπου που έχει από βρέφος. Το γλυκό συναίσθημα αποδοχής και τρυφερότητας που κάνει τους ανθρώπους να μαθαίνουν. Ο Freud, Ο Bowlby, o Winnicott, o Bruner, o Trevarthen συζητούν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ψυχολογική γέννηση.