Χόπι της ειρήνης

Οι Ινδιάνοι Χόπι, κληρονόμησαν μεγάλος μέρος της παράδοσης των Ανασάζι, του «Αρχαίου Λαού»: τη μητριαρχική κοινωνία, την χρήση των κίβας, την αρχιτεκτονική των Πουέμπλος με μεσοτοιχίες και τις τέχνες της υφαντικής και της κεραμικής. Οι Χόπι αποκαλούσαν τους εαυτούς τους Χοπίτου σινούμου («Μικρό Λαό της Ειρήνης») και μέχρι σήμερα τέσσερις φυλές έχουν αναγνωρισθεί ως άμεσοι απόγονοι των Ανασάζι. Μόνο από μνήμης πέρασαν οι τελετές και οι αφηγήσεις των Ανασάζι από γενιά σε γενιά και επιβίωσαν ως τις μέρες μας. Οι Χόπι κατοικούσαν σε τρεις μέσας της Αριζόνα: την Πρώτη Μέσα (με τα χωριά Γουόλπι, Σιτσομόβι και Χάνο), τη Δεύτερη Μέσα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Χόπι της ειρήνης.