Χριστιανική ναοδομία

Η χριστιανική ναοδομία αναπτύχθηκε από το 313 και μετά, δηλαδή μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων που εξέδωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος, το οποίο αναγνώριζε την ισοτιμία του Χριστιανισμού με τις υπόλοιπες θρησκείες. Ο Χριστιανισμός ως εσχατολογική θρησκεία δεν είχε διαμορφώσει καμιά δική του καλλιτεχνική παράδοση και επιπλέον αντιμετώπιζε την τέχνη με εχθρική διάθεση. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Χριστιανική ναοδομία.