Χριστιανική ναοδομία

Η χριστιανική ναοδομία αναπτύχθηκε από το 313 και μετά, δηλαδή μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων που εξέδωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος, το οποίο αναγνώριζε την ισοτιμία του Χριστιανισμού με τις υπόλοιπες θρησκείες. Ο Χριστιανισμός ως εσχατολογική θρησκεία δεν είχε διαμορφώσει καμιά δική του καλλιτεχνική παράδοση και επιπλέον αντιμετώπιζε την τέχνη με εχθρική διάθεση. Τα νέα δεδομένα, όμως, επέβαλαν να δημιουργηθεί μια χριστιανική τέχνη, που να προβάλλει τη νέα επίσημη θέση της χριστιανικής θρησκείας, θέση εφάμιλλη με εκείνη της τέχνης των εθνικών. Για το σκοπό αυτό ο Χριστιανισμός δανείστηκε τις καλλιτεχνικές μορφές της σύγχρονης ρωμαϊκής τέχνης, προσπαθώντας να τους … Συνεχίστε να διαβάζετε το Χριστιανική ναοδομία.