Χριστιανική βασιλική

Η βασιλική σαν αρχιτεκτονικός τύπος εμφανίζεται στη ρωμαϊκή εποχή. Είναι ο κατ’ εξοχήν αρχιτεκτονικός τύπος της Αγοράς στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Επίσης μυστηριακές λατρείες και συναγωγές τελούνταν σε χώρους με σχήμα βασιλικής, δηλαδή μακρόστενου οικοδομήματος. Η χριστιανική βασιλική όμως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εξέλιξη του τύπου αυτής της βασιλικής. Η χριστιανική βασιλική παρ’ όλες τις μορφολογικές συγγένειες με τα παραπάνω κτίρια, διατηρεί την ιδιαιτερότητα της μορφής της και του όλου χαρακτήρα του κτιριακού συγκροτήματος, και παρ’ όλο που κανένα από τα συστατικά στοιχεία της δεν είναι νέα εφεύρεση, αλλά όλα ανάγονται σε παλαιότερα εθνικά πρότυπα, τα οποία συγχώνευσε και τα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Χριστιανική βασιλική.