Χριστιανική Αρχιτεκτονική

Μέχρι τον 2ο μ.Χ. αιώνα δεν μπορεί να γίνει λόγος για χριστιανική αρχιτεκτονική. Οι πρώτοι χριστιανοί εκπλήρωναν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στις συναγωγές και σιγά-σιγά ξεπήδησε μέσα από αυτές μια ιδιαίτερη χριστιανική λατρεία, με κύριο στόχο τη μετάδοση του άρτου και του οίνου, που γινόταν σε ιδιωτικά σπίτια. Την ομάδα των πιστών, που συγκεντρώνονταν για κοινή λατρεία, ονόμασαν «εκκλησία», ή «κυριακή εκκλησία». Αυτή η έμψυχη χριστιανική ομάδα πιστών είναι κατά τον Απόστολο Παύλο ο «ναός του θεού». Στην «Αποκάλυψη» του Ιωάννη η ουράνια Ιερουσαλήμ θα κατέλθει στη γη την έσχατη ημέρα και ότι μέχρι τότε επίγειος ναός του Θεού δεν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Χριστιανική Αρχιτεκτονική.