Χριστιανικά μνημεία στη Ρώμη

Χριστιανικά μνημεία στη Ρώμη χρονολογούνται από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το πρώτο χριστιανικό μνημείο, που ίδρυσε ο αυτοκράτορας ήταν η πεντάκλιτη αφιερωμένη αρχικώς στον Σωτήρα Χριστό βασιλική στο Λατερανό. Ο ναός, που ολοκληρώθηκε πριν το 320, είναι γνωστός σήμερα με την επωνυμία που προσέλαβε τον 7ο αιώνα, όταν αφιερώθηκε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος μετά τη νίκη του στη Μολβία γέφυρα διέλυσε τη φρουρά που είχε πολεμήσει εναντίον του στο πλευρό του Μαξεντίου. Κατέστρεψε στη συνέχεια τους στρατώνες τους στον Εσκουλίνο λόφο και παραχώρησε το εκεί παλάτι στον πάπα Μιλτιάδη, για να το χρησιμοποιηθεί σαν κατοικία του προκαθημένου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Χριστιανικά μνημεία στη Ρώμη.