Χριστιανικά μνημεία στη Ρώμη

Χριστιανικά μνημεία στη Ρώμη χρονολογούνται από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το πρώτο χριστιανικό μνημείο, που ίδρυσε ο αυτοκράτορας ήταν η πεντάκλιτη αφιερωμένη αρχικώς στον Σωτήρα Χριστό βασιλική στο Λατερανό. Ο ναός, που ολοκληρώθηκε πριν το 320, είναι γνωστός σήμερα με την επωνυμία που προσέλαβε τον 7ο αιώνα, όταν αφιερώθηκε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Ο Μέγας … Συνεχίστε να διαβάζετε το Χριστιανικά μνημεία στη Ρώμη.