Φραγκικές προσωπικότητες (714-814)

Χίλια διακόσια χρόνια πριν έγινε η πρώτη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφώς δεν υπήρξε αποτέλεσμα συμφωνιών, διαπραγματεύσεων και ελεύθερης βούλησης των χωρών, αλλά αποτέλεσμα επιβολής διά των όπλων του Καρόλου του Μεγάλου, του επονομαζόμενου Καρλομάγνου. Από την Ισπανία ως το Δούναβη και από τη Δανία ως την Ιταλία εκτεινόταν αυτή η ευρωπαϊκή αυτοκρατορία, η Καρολίγγειος Αυτοκρατορία. Οι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Φραγκικές προσωπικότητες (714-814).