Φραγκικές προσωπικότητες (714-814)

Χίλια διακόσια χρόνια πριν έγινε η πρώτη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφώς δεν υπήρξε αποτέλεσμα συμφωνιών, διαπραγματεύσεων και ελεύθερης βούλησης των χωρών, αλλά αποτέλεσμα επιβολής διά των όπλων του Καρόλου του Μεγάλου, του επονομαζόμενου Καρλομάγνου. Από την Ισπανία ως το Δούναβη και από τη Δανία ως την Ιταλία εκτεινόταν αυτή η ευρωπαϊκή αυτοκρατορία, η Καρολίγγειος Αυτοκρατορία. Οι φραγκικές προσωπικότητες της αυτοκρατορίας, οι βασιλείς Πεπίνος ο Βραχύς και Καρλομάγνος, ο λόγιος Αλκουίνος και οι πάπες, Αδριανός και Λέων, θα επηρεάσουν την ακμή της διοίκησης, των γραμμάτων, του πολιτισμού και της χριστιανικής θρησκείας στην Δύση. Φραγκικές προσωπικότητες Πεπίνος Γ’ ο Βραχύς (714-768) Ο Πεπίνος … Συνεχίστε να διαβάζετε το Φραγκικές προσωπικότητες (714-814).