Φαναριώτες, διερμηνείς και ηγεμόνες

Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς η αριστοκρατία του Βυζαντίου σχεδόν εξαφανίστηκε. Μέσα από τις νέες συνθήκες ξεπρόβαλε μια νέα τάξη που όφειλε την επιρροή της στην οικονομική της ευρωστία. Έμποροι από την Τραπεζούντα, την Καραμανία, τα νησιά του Αιγαίου έκαναν την εμφάνιση τους στην Πόλη, ιδίως από τον 16ο αιώνα, και την έκαναν έδρα της εμπορικής δραστηριότητας τους, αφού δεν υπήρχε ανταγωνισμός από τον κατακτητή που αδιαφορούσε για το εμπόριο. Έτσι ο σχηματισμός της νέας ελληνικής αριστοκρατίας στην Κωνσταντινούπολη οφείλεται στην οικονομική δύναμη μιας τάξεως εμπόρων και στην κοινωνική αίγλη που τους εξασφάλιζε η δύναμη αυτή. Η … Συνεχίστε να διαβάζετε το Φαναριώτες, διερμηνείς και ηγεμόνες.