Τρουλλαία βασιλική

Ο αρχιτεκτονικός τύπος που προτιμάται από τον 6ο μ.Χ. αιώνα και μετά στην κατασκευή εκκλησιών είναι η τρουλλαία βασιλική. Ένας αρχιτεκτονικός τύπος που δημιουργήθηκε στη εποχή του Ιουστινιανού, από τον συνδυασμό της βασιλικής και του τρουλλαίου κτίσματος. Τον αρχιτεκτονικό αυτό τύπο θα επεξεργαστούν οι Βυζαντινοί αρχιτέκτονες, στους αιώνες που θα ακολουθήσουν, μέχρι να καταλήξουν στον καθαρά βυζαντινό αρχιτεκτονικό τύπο, τον «σταυροειδή εγγεγραμμένο με τρούλο» ναό με τέσσερα λεπτά και ελεύθερα στηρίγματα του τρούλλου που εμφανίζεται στον 8ο αιώνα και θα επικρατήσει στη βυζαντινή ναοδομία ως τον 10 αιώνα. Η πρόθεση και το διακονικό στα μέσα του 6ου αιώνα μεταφέρονται από … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τρουλλαία βασιλική.