Τρεις θεές

Τρεις θεές εμφανίζονται επανειλημμένα στον Κύκλο του Ώλστερ: η Μάχα, η Μπάντβ και η Μόριγκαν. Έχουν κοινό χαρακτηριστικό ότι παρουσιάζονται με διπλή ή τριπλή μορφή. Έχουν όλες τους στενή σχέση με τα ζώα: η Μάχα συγγενεύει με τα άλογα, και όπως και οι άλλες δύο, έχει την ικανότητα να μεταμορφώνεται από άνθρωπο σε κοράκι. Και οι τρεις ασχολούνται με τον πόλεμο και ταυτόχρονα συμβολίζουν την παράφορη σεξουαλικότητα. Η Μάχα νοείται ταυτόχρονα ως μία και ως τρεις οντότητες, αλλά η κάθε μία από τις τρεις έχει εν μέρει χωριστή ταυτότητα. Μία Μάχα, γυναίκα του Νέμεγ, του επικεφαλής της τρίτης μυθικής εισβολής … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τρεις θεές.