Τρεις θεές

Τρεις θεές εμφανίζονται επανειλημμένα στον Κύκλο του Ώλστερ: η Μάχα, η Μπάντβ και η Μόριγκαν. Έχουν κοινό χαρακτηριστικό ότι παρουσιάζονται με διπλή ή τριπλή μορφή. Έχουν όλες τους στενή σχέση με τα ζώα: η Μάχα συγγενεύει με τα άλογα, και όπως και οι άλλες δύο, έχει την ικανότητα να μεταμορφώνεται από άνθρωπο σε κοράκι. Και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τρεις θεές.