Το όχημα του Χριστιανισμού

Το όχημα του χριστιανισμού ήταν η ελληνική γλώσσα και παρέμεινε έτσι για πολύ μακρό διάστημα μέχρι σήμερα ακόμη. Σε αρκετές πλευρές της χριστιανοσύνης η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται, διότι είναι η ιστορική γλώσσα του χριστιανισμού. Ο Ιησούς δίδαξε ανάμεσα στους Εβραίους. Οι μαθητές του ήταν απλοί άνθρωποι οι οποίοι και δίδασκαν επίσης τους Εβραίους, γιατί η … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το όχημα του Χριστιανισμού.