Το σώμα του Πατριάρχη

Ο πατριάρχης Ευγένιος προσπάθησε με παρακλήσεις, με προσφορές χρημάτων, με κάθε τρόπο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα να πετύχει την άδεια ενταφιασμού του πατριάρχη Γρηγορίου. Η Πύλη όμως επέμενε να ριχθεί το σώμα του πατριάρχη στη θάλασσα. Στις 10 Απριλίου το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, έφθασε στο Πατριαρχείο ο νέος μέγας διερμηνέας Σταυράκης Αριστάρχης και κατευθύνθηκε στη μεγάλη αίθουσα το «μεγάλον συνοδικόν». Ανέβηκε τότε εκεί και ο πατριάρχης, Γρηγόριος Ε’, και συνδιαλεγόταν μαζί του, ενώ εκείνος έκρυβε τον λόγο της αποστολής του και την ταραχή του όσο μπορούσε. Έφθασαν σε λίγο και οι αρχιερείς που κατοικούσαν κοντά. Αμέσως ακούστηκε θόρυβος από … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το σώμα του Πατριάρχη.