Το πολιτικό σύστημα της Κρήτης

Το πολιτικό σύστημα που επικρατεί στην Κρήτη είναι η συγκεντρωτική βασιλική εξουσία. Βάση του πολιτεύματος αυτού είναι η θεοκρατική αντίληψη ότι ο βασιλιάς αντλεί την εξουσία του από το Θεό. Έτσι ο βασιλιάς δεν είναι απλά ο φορέας της πολιτικής εξουσίας αλλά και ο «μέγιστος αρχιερέας». Είναι ο αντιπρόσωπος του θεού στη γη και πιθανότατα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το πολιτικό σύστημα της Κρήτης.