Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης

Με την σύσταση του, το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης από τον Θεοδόσιο τον Β’, το 425, δέχθηκε την πνευματική διανόηση του κράτους. Όπως και στη σχολή των Αθηνών, στο πλαίσιο των φιλοσοφικών σπουδών, οι σπουδαστές παρακολουθούσαν και ιατρικά μαθήματα. Μάλιστα ένας φιλόσοφος, ο Αγάπιος, κλήθηκε από την Αλεξάνδρεια να αναλάβει τη θέση του διδασκάλου. Σημαντική ήταν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.