Το νόμισμα των Λακεδαιμονίων

Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα το νόμισμα των Λακεδαιμονίων είναι από σίδηρο βαρύ και άβολο. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο αυτό που αποκαλούμε σιδερένιο νόμισμα έχει ένα τετράχαλκο που ζυγίζει μια μνα αιγινίτικη. Ο ίδιος ο Λύσανδρος μιλά επίσης για τους οβολούς, τα γνωστά σιδερένια σουβλιά που άλλωστε σαν προσφορές ανασκάφηκαν σε ναούς αρχαϊκής περιόδου. Ελάχιστα γνωρίζουμε σχετικά με αυτό που οι Λακεδαιμόνιοι ονόμαζαν παραδοσιακό νόμισμα τον πρώιμο 4ο αιώνα. Μέχρι τον 4ο αιώνα π.Χ. η Σπάρτη δεν έχει νομίσματα, χωρίς να αποτελεί μοναδική περίπτωση. Οι πόλεις της Κρήτης άρχισαν να συναλλάσσονται πολύ αργότερα με το νόμισμα όπως το αντιλαμβάνονται οι Αθηναίοι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το νόμισμα των Λακεδαιμονίων.