Το κυβερνητικό σύστημα του Καποδίστρια

Ο Καποδίστριας όταν έφθασε στην Ελλάδα έθεσε σαν προτεραιότητα του το κυβερνητικό σύστημα. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις του, έπρεπε, όσο διαρκούσε ο πόλεμος και το Ελληνικό ζήτημα θα παρέμενε ακόμη εκκρεμές, να υπάρξει κυβερνητικό σύστημα, που να παρέχει στον Κυβερνήτη αποφασιστική αρμοδιότητα, χωρίς πολλαπλές δεσμεύεις από τα άλλα πολιτικά όργανα, ώστε να είναι δυνατή η άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας απρόσκοπτα, όπως επέβαλλαν «αι δειναί της πατρίδος περιστάσεις». Τη μεταβολή αυτή υπαγόρευαν, κατά την εκτίμηση του Καποδίστρια και άλλοι σοβαρότεροι λόγοι: Η μεγάλη αντίδραση που γνώριζε ότι θα συναντούσε από ισχυρές, κοινωνικές και οικονομικές ομάδες, ιδίως από τους γαιοκτήμονες της Πελοποννήσου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το κυβερνητικό σύστημα του Καποδίστρια.