Το κράτος των Ίνκας

Το κράτος των Ίνκας ήταν θεοκρατικό. Ο ηγεμόνας (σάπα Ίνκας) λατρευόταν ως θεός, με εξουσία ζωής και θανάτου πάνω στους υπηκόους του. Μαζί με τη σύζυγό του (κόγια), αποτελούσε την απόλυτη αρχή της κοινωνίας των Ίνκας, στην οποία κάθε άτομο είχε ένα σαφώς καθορισμένο ρόλο. Στην αμέσως επόμενη βαθμίδα βρίσκονταν οι κυβερνήτες των Τεσσάρων Τομέων … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το κράτος των Ίνκας.