Το κράτος της Ιουδαίας

Το κράτος της Ιουδαίας, η κοιτίδα του εβραϊκού έθνους ήταν το σχετικά στενό κομμάτι γης ανάμεσα στις ακτές της Φοινίκης και τη Νεκρά Θάλασσα, που περιελάμβανε τις περιοχές της Ιδουμαίας, της Ιουδαίας, της Σαμάρειας και της Γαλιλαίας. Η περιοχή αυτή αποτέλεσε σχεδόν πάντοτε τμήμα πολυεθνικών κρατών, του βαβυλωνιακού, του χιττιτικού, του ασσυριακού, του νεο-βαβυλωνιακού, του περσικού. Οι Πέρσες ήταν οι πρώτοι που έδωσαν στην Ιουδαία δικαίωμα αυτοδιοίκησης. Επικεφαλής βρισκόταν ο αρχιερέας του ναού του Σολομώντος, το αξίωμα του οποίου ήταν ισόβιο και κληρονομικό και συνεπαγόταν την ευθύνη της καταβολής των φόρων στους επικυριάρχους. Αργότερα ο αρχιερέας πλαισιώθηκε και από μια … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το κράτος της Ιουδαίας.