Το κράτος της Ιουδαίας

Το κράτος της Ιουδαίας, η κοιτίδα του εβραϊκού έθνους ήταν το σχετικά στενό κομμάτι γης ανάμεσα στις ακτές της Φοινίκης και τη Νεκρά Θάλασσα, που περιελάμβανε τις περιοχές της Ιδουμαίας, της Ιουδαίας, της Σαμάρειας και της Γαλιλαίας. Η περιοχή αυτή αποτέλεσε σχεδόν πάντοτε τμήμα πολυεθνικών κρατών, του βαβυλωνιακού, του χιττιτικού, του ασσυριακού, του νεο-βαβυλωνιακού, του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το κράτος της Ιουδαίας.