Το «Κοινό» στην Ελλάδα

Το «Κοινό» συνιστά μια μορφή ομοσπονδιακής κρατικής οργάνωσης που εμφανίζεται πρώτη φορά στον αρχαίο ελληνικό κόσμο κατά τον 5ο αι. π.Χ. Αποτελεί ένα συνδυασμό αμφικτονίας, συμπολιτείας και συμμαχίας, καθώς η κοινή φυλετική καταγωγή που υπαγόρευε την τέλεση της λατρείας σε κοινά ιερά αλλά και οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές ανάγκες υπήρξαν οι κύριοι λόγοι συγκρότησης κοινών. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το «Κοινό» στην Ελλάδα.