Το ημερολόγιο της Μεσοποταμίας

Οι πρώιμοι πολιτισμοί της Μεσοποταμίας επιχείρησαν και μέτρησαν το χρόνο, χρησιμοποιώντας τα σημάδια που τους έδινε η φύση. Επινόησαν τα σεληνιακά ημερολόγια, δηλαδή εκείνα που οι μήνες τους ήταν σεληνιακοί και τα έτη τους ηλιακά. Φαίνεται ότι το ημερολόγιο της Μεσοποταμίας ήταν ένα τέχνασμα για την υποδιαίρεση της ροής του χρόνου σε μονάδες, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανθρώπινες ανάγκες. Άρα το πρόβλημα, που οι συντάκτες του σουμερομεσοποταμιακού ημερολογίου έπρεπε να λύσουν, ήταν η ανταπόκριση των χρονικών σημείων που πρόσφερε η φύση, όπως ο κύκλος των φάσεων της Σελήνης, στις απαιτήσεις της ανθρώπινης ζωής. Στις συνθήκες της Μεσοποταμίας, όμως, ο χωρισμός … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το ημερολόγιο της Μεσοποταμίας.