Το εβραϊκό έθνος

Μέσα στο διάστημα δύο περίπου αιώνων το εβραϊκό έθνος απολάμβανε μια σχετική διοικητική αυτονομία, όσοι ζούσαν συσπειρωμένοι στην Ιουδαία, περίπου το 1/3 του του συνολικού εβραϊκού πληθυσμού της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Το εβραϊκό έθνος: ελληνιστές και «πιστοί» Διαμόρφωσαν θρησκευτική συμπεριφορά αυστηρά προσκολλημένη στην παράδοση με επίκεντρο τη βιβλική διδασκαλία. Οι υπόλοιποι, όσοι δηλαδή ζούσαν στις εβραϊκές κοινότητες διάσπαρτες στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, ακολουθούσαν σε μεγάλο βαθμό τις κρατούσες τάσεις. Στην πλειονότητα τους έμποροι, τεχνίτες και στρατιώτες, οι Εβραίοι έρχονταν σε καθημερινή επαφή με άλλους λαούς και αφομοίωναν αρκετά πολιτιστικά στοιχεία. Ιδιαίτερα οι πιο εύποροι έπρεπε να μετέχουν ελληνικής παιδείας, προκειμένου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το εβραϊκό έθνος.