Το δουλεμπόριο

Το δουλεμπόριο υπήρχε στην αρχαιότητα σε τεράστια κλίμακα. Οι αρχαίοι Έλληνες, οι Ρωμαίοι είχαν χιλιάδες δούλων, που χρησιμοποιούσαν, από τους αιχμαλώτους που συνελάμβαναν ή τους αγόραζαν. Το δουλεμπόριο υπήρχε συνεχώς και εκείνοι οι οποίοι είχαν πρωτοπορήσει στο δουλεμπόριο της Αφρικής ήταν οι Άραβες. Οι Άραβες είχαν δύο βάσεις στις οποίες φόρτωναν δούλους στην ανατολική Αφρική (είναι η Μομπάσα και η Κίλουα) και μετέφεραν τους δούλους, αυτούς τους μαύρους, σε όλες τις περιοχές του Κόλπου και της Ερυθράς Θάλασσας και της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, καθώς και ηΟθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό διότι ήταν πάρα πολύ αναγκαίο να έχεις δούλους μαύρους στο σπίτι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το δουλεμπόριο.