Το Γένος των Ελλήνων

Ο όρος γένος θα μας δώσει τη σαφέστατη εικόνα της αιχμής προς την οποία πορεύεται ο Ελληνισμός μέσα από τη διδασκαλία των φώτων, του διαφωτισμού. Ο όρος γένος είναι παραδοσιακός. Πρόκειται πάντα για κάποιο προσδιοριζόμενο γένος. Ύστερα στενεύει και όλο και περισσότερο παίρνει περιεχόμενο που ανάγεται σε εθνικά και συλλογικά σώματα. Μετά την Άλωση έχουμε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το Γένος των Ελλήνων.