Το Γένος των Ελλήνων

Ο όρος γένος θα μας δώσει τη σαφέστατη εικόνα της αιχμής προς την οποία πορεύεται ο Ελληνισμός μέσα από τη διδασκαλία των φώτων, του διαφωτισμού. Ο όρος γένος είναι παραδοσιακός. Πρόκειται πάντα για κάποιο προσδιοριζόμενο γένος. Ύστερα στενεύει και όλο και περισσότερο παίρνει περιεχόμενο που ανάγεται σε εθνικά και συλλογικά σώματα. Μετά την Άλωση έχουμε συχνές χρήσεις εμπλουτισμένες με συναισθηματικό περιεχόμενο, Από το Γένος των Ελλήνων, το ημέτερον γένος, περνάμε στο δυστυχές ημών γένος. Και έρχεται μια στιγμή όπου το γένος εμφανίζεται χωρίς κανένα προσδιορισμό και με βαριά συναισθηματική φόρτιση: είναι το γένος μόνο, το κατεξοχήν γένος. Η στιγμή αυτή … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το Γένος των Ελλήνων.