Το βασίλειο του Εδώμ

Το βασίλειο του Εδώμ στην Παλαιά Διαθήκη περιγράφεται ως ένα γειτονικό εχθρικό κράτος της Ιουδαίας, νοτιοανατολικά της Νεκράς Θάλασσας, όπου σήμερα βρίσκονται τμήματα της Ιορδανίας και του Ισραήλ. Σύμφωνα με τις αναφορές στα βιβλικά κείμενα, υπήρξε συνένοχο στην καταστροφή της Ιουδαίας και της ιερής πόλης της Ιερουσαλήμ. Το Εδώμ έχει περιγραφεί ως τόπος «όπου ηγεμόνευαν οι βασιλείς πριν από οποιοδήποτε Ισραηλίτη βασιλιά» αλλά αργότερα λέγεται ότι νικήθηκε και λεηλατήθηκε από τον βασιλιά Δαυίδ του Ισραήλ. Τέτοιες ιστορίες έχουν υποτιμηθεί από πολλούς ιστορικούς κατά τη διάρκεια των αιώνων, αλλά η τελευταία ανακάλυψη ανακαλύψεις από μια ομάδα επιστημόνων και αρχαιολόγων στην περιοχή θέτουν νέα δεδομένα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το βασίλειο του Εδώμ.