Το έτος 1

Το έτος 1, συντελέστηκαν γεγονότα των οποίων ουδείς ζων τότε δεν μπορούσε να συλλάβει την σημασία τους για το μέλλον του κόσμου. Φυσικά τότε κανείς δεν γνώριζε ότι εκείνο ήταν το έτος 1. Αν αναφέρονταν στο έτος αυτό εννοούσαν το έτος κατά το οποίο δημιουργήθηκε ο κόσμος, και όχι αυτό που εμείς εννοούμε: «Έτος του Κυρίου μας ή μ.Χ». Τι έτος αναγραφόταν σε ένα πιστοποιητικό γέννησης, σε μια συμβολαιογραφική πράξη γάμου, σε μια εμπορική συμφωνία που συντάχθηκαν το έτος 1; Στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί να δοθεί μόνο μία απάντηση, καθώς για τις περισσότερες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής γινόταν χρήση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το έτος 1.